dissabte, 3 de desembre del 2016

UN PEGAT CONVERTEIX LA CALOR DEL COS EN ELECTRICITAT

Un generador termoelèctric és un dispositiu que converteix la calor en electricitat. Quan existeix una diferència de temperatura entre dos metalls o dos semiconductors es produeix entre ells un flux d'electrons, un corrent elèctric. La conversió directa de la diferència de temperatura en electricitat és conegut com l'efecte Seebeck, i sol estar limitat a uns pocs microvoltios per cada kelvin de diferència.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada